[ Δερματολογικό Ιατρείο G-Skin]

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ

Το Ιατρείο μας

Εστιασμένες Θεραπείες

Επικοινωνήστε μαζί μας

[ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ]

Κρυοχειρουργική

Ορισμένες βλάβες μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη βοήθεια της κρυοθεραπείας. Πρόκειται για μία ασφαλή τεχνική, κατά τη διάρκεια της οποίας οι βλάβες ουσιαστικά καταστρέφονται μέσω του ψύχους με αποτέλεσμα τις επόμενες μέρες να αποπέσουν. Το εάν η μέθοδος αυτή είναι η κατάλληλη για την κάθε βλάβη θα αποφασιστεί από τον ιατρό. Με τη βοήθεια της κρυοθεραπείας μπορούν να θεραπευθούν βλάβες όπως μυρμηκιές, κονδυλώματα, θηλώματα, αγγειακές βλάβες, ακτινικές υπερκερατώσεις κλπ.